Претставници сме на:

 

Getriebebau NORD GmbH & Co.KG, Германија, www.nord.com

 

ПРОИЗВОДИ:

- Редуктори
- Индустриски редуктори
- Мотор-Редуктори
- Електромотори
- Фрекфрентни регулатори
- Серво системи
- Варијатори
- Децентрализирани погонски решенија
- ИЕ2 Мотори

СЕРТИФИКАТИ:
- ISO 9001:2008, UL, CSA, GHOST-R, CCC and AТEX

 
РИМП ДОО, БиХ, www.rimptz.com.ba

 

ПРОИЗВОДИ:

- Пулвис спојки
- Геотермални топлински пумпи

СЕРТИФИКАТИ:
- ISO 9001:2000

Продукти

Почитувани,

 

Овде можете да видите технички спецификации за дел од нашите производи, изработени во .pdf формат. Имаме долгогодишна соработка со повеќе светски фирми, производители на редуктори, спојки, одливци, и откивци. За дополнителни информации Ве молиме да не контактирате. Основна наша заложба е нашите клиенти секогаш да бидат задоволни од нашите услуги.

 

Ви благопдариме на вниманието.

 

 

 

ПРОДУКТИ

 

ОТВОРИ ЕЛАСТИЧНИ СПОЈКИ
ОТВОРИ РЕДУКТОРИ 2RNV ДИМЕНЗИИ
ОТВОРИ РЕДУКТОРИ 2RNV -S ДИМЕНЗИИ
ОТВОРИ РЕДУКТОРИ 2RPV ДИМЕНЗИИ
ОТВОРИ РЕДУКТОРИ 2RPV -S ДИМЕНЗИИ
ОТВОРИ РЕДУКТОРИ 3RNV ДИМЕНЗИИ
ОТВОРИ РЕДУКТОРИ 3RNV -S ДИМЕНЗИИ
ОТВОРИ РЕДУКТОРИ 3RPV ДИМЕНЗИИ
ОТВОРИ РЕДУКТОРИ 3RPV -S ДИМЕНЗИИ
ОТВОРИ РЕДУКТОРИ 4RPV ДИМЕНЗИИ
ОТВОРИ РЕДУКТОРИ 4RPV -S ДИМЕНЗИИ
ОТВОРИ БЛОК РЕДУКТОРИ KOAKСИЈАЛНИ
ОТВОРИ MSM РЕДУКТОРИ
ОТВОРИ СИЛИНА 2RNV I 2RNV -S
ОТВОРИ СИЛИНА 2RPV I 2RPV -S
ОТВОРИ СИЛИНА 3RNV I 3RNV -S
ОТВОРИ СИЛИНА 3RPV I 3RPV -S
ОТВОРИ СИЛИНА 4RPV I 4RPV -S
ПУЛВИС СПОЈКИ

 


СПЕЦИЈАЛНИ КОНСТРУКЦИИ

 

ОТВОРИ 3RKV-140L-4-47.02
ОТВОРИ 4RPV-400-191.86
ОТВОРИ БАРАБАН РЕДУКТОР 258.00.000
ОТВОРИ C2-350 ПРИКЛУЧНИ МЕРКИ
ОТВОРИ C2-350 СКИЦА
ОТВОРИ PM-850 СКИЦА
ОТВОРИ PM-850 СКЛОП
ОТВОРИ РЕДУКТОР 256.00.000
ОТВОРИ РЕДУКТОР 255.00.000
ОТВОРИ РЕДУКТОР 252.00.000
ОТВОРИ СКЛОП 400 2
ОТВОРИ СКЛОП 400 3
ОТВОРИ VKU 610 СКЛОП
ОТВОРИ VKU 610 СКЛОП
ОТВОРИ БАРАБАН РЕДУКТОР
ОТВОРИ БРОНЗЕН ЗАПЧАНИК 1
ОТВОРИ БРОНЗЕН ЗАПЧАНИК 2
ОТВОРИ БРОНЗЕН ЗАПЧАНИК 3
ОТВОРИ ЦЕДАЛКА
ОТВОРИ ДВО-ДЕЛЕН ЗАПЧАНИК
ОТВОРИ КОЛЕНАСТО ВРАТИЛО
ОТВОРИ КОНУСЕН ГОНЕТ ЗАПЧАНИК
ОТВОРИ КОНУСЕН ПОГОНСКИ ЗАПЧАНИК
ОТВОРИ КУКУШТЕ ЗА СНЕКА
ОТВОРИ ЛАНЧАНИК
ОТВОРИ ПОЛЖ
ОТВОРИ ПОЛЖНО ТРКАЛО
ОТВОРИ РЕМЕНИЦА
ОТВОРИ СИГУРНОСНА СПОЈКА
ОТВОРИ СНЕКА
ОТВОРИ ВРАТИЛО ЗАПЧАНИК
ОТВОРИ ЗАПЧАНИК
ОТВОРИ ЗАПЧЕСТА СПОЈКА 1
ОТВОРИ ЗАПЧЕСТА СПОЈКА 2