Претставници сме на:

 

Getriebebau NORD GmbH & Co.KG, Германија, www.nord.com

 

ПРОИЗВОДИ:

- Редуктори
- Индустриски редуктори
- Мотор-Редуктори
- Електромотори
- Фрекфрентни регулатори
- Серво системи
- Варијатори
- Децентрализирани погонски решенија
- ИЕ2 Мотори

СЕРТИФИКАТИ:
- ISO 9001:2008, UL, CSA, GHOST-R, CCC and AТEX

 
РИМП ДОО, БиХ, www.rimptz.com.ba

 

ПРОИЗВОДИ:

- Пулвис спојки
- Геотермални топлински пумпи

СЕРТИФИКАТИ:
- ISO 9001:2000

За Нас

Кои сме ние?

 

М.С.М. ДОО е компанија која е формирана во 1991 година. Нашите стручни луѓе имаат 30 годишно работно искуство во проектирање, производство и контрола на машински елементи и склопови.

 

Наша специјалност се запчаници и запчести преносници.

 

Производна програма:

 

*ЗАПЧАНИЦИ:
- Цилиндрични и конусни
- Полжави и полжни тркала

 

*СПОЈКИ:
- Еластични
- Запчести
- Еластични стезни прстени

 

*ПОЛЖАВЕСТИ (ЗАВОЈНИ) ТРАНСПОРТЕРИ

 

*РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ:
- Рударство
- Градежништво
- Прехранбена индустрија
- Процесна индустрија
- Металургија

 

*ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ:
- Програми и проекти за ЕЕ
- Енергетски контроли
- Елаборати за ЕЕ
- ПОТВРДИ за минимални барања за ЕЕ
- СЕРТИФИКАТ за енергетски карактеристики на згради
- Софтвер за енергетска ефикасност МСМ ЕКО 1

 

*РЕДУКТОРИ:
- Коаксијални
- Цилиндрични со паралелен влез
- Конусно-цилиндрични со нормален влез
- Полжни

 

*ИСПИТУВАЊЕ (ДЕФЕКТИРАЊЕ) НА ПОГОНСКИ СТАНИЦИ:
- Реални оптоварувања
- Моментална температура
- Зазори
- Вибрации
- Шумност

 

*СЕРВИС И КОМПЈУТЕРСКИ МРЕЖИ
- Решенија за модерни системи и мрежи
- Администрација и одржување на domain
- Администрација и одржување на web, mail, gateway
- Контрола и надгледување на интернет и интернет мрежите и.т.н.